سیم و کابل استاندارد

راه های تشخیص سیم و کابل استاندارد

یکی از تجهیزات پرمصرف در ساخت مجتمعات مسکونی و صنعتی سیم و کابل می باشد. لذا انتخاب سیم و کابل استاندارد و راه های تشخیص آن به منظور خر...

ادامه مطلب

تفاوت های سیم افشان با سیم مفتول

تفاوت های سیم افشان با سیم مفتول

در این نوشته به بررسی کاربرد و تفاوت های اصلی سیم افشان و سیم مفتول خواهیم پرداخت. قبل از ارائه توضیحات در خصوص کاربرد و تفاوت های ا...

ادامه مطلب